Skademelding

Ved personskade hos elevane sender skulen skademelding til NAV. Foreldre må i tillegg fylla ut eiga skademelding hos forsikringsselskapet.
Sjå rettleiande informasjon om korleis i denne linken Melding av elevskade i skulen.pdf

Web levert av CustomPublish