SFO

SFO Tlf. 90991933

SFO har ope alle skuledagar frå 07:30 til skulestart, og frå skuleslutt fram til 16:30.

Sæbø SFO er i drift 11 månader. Dei som nyttar dette tilbodet kan nytta SFO heile året med unntak av juleferien, påskeferien, planleggingsdagane og juli.

Ina Jeanette Vågenes Sævdal er SFO-leiar

Marit Rækstrand Dal, Bjørg Lilletveit, Eli Blomvågnes, Ragnhild H. Kvamme Tjore og Johanne Marie Olsvik  er assistentar i SFO.

Web levert av CustomPublish