Sals- og skjenkeløyve

Radøy kommune gjev permanente løyver til sal og skjenking av alkohol. Desse løyva vert anten fornya av kommunestyret kvart fjerde år. Kommunestyret set også rammer for løyva, i tillegg til dei rammene som ligg i alkohollova og alkoholforskrifta

Følgjande butikkar har salsløyve:
Bunnpris Sletta
Coop Xtra Manger
Rema 1000 Manger
Bunnpris Bøvågen
Bunnpris Austmarka

Følgjande skjenkestadar har skjenkeløyve:
Radøystova
Sjappen as
Kvalheim fritid

Radøy kommune gjev også ambulerande løyve til skjenking og til skjenking ved einskildhøve. 

Kontakt kultur- og sørvistorget for spørsmål om skjenkesaker, tlf. 56 34 90 00. 

 

Skjenkeløyve - ambulerande og ved einskildhøve

Dersom du skal ha eit opent arrangement, selja alkohol på lukka arrangement eller servera alkohol i eit lokale der "huset" også serverer maten, treng du skjenkeløyve. Det fins to ulike skjenkeløyve; Eit for lukka og eit for opne arrangement men du nyttar det same elektroniske skjema.

24. april 2014 Les meir

Interkommunal alkoholkontollørordning

Kommunen har, saman med nabokommunane, engasjert kontrollørar som kan koma på vitjing for å sjå til at alkohollova sine

føresegner vert følgde.

30. april 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish