Kommunalt planarkiv

Radøy kommune nyttar BraPlan som kommunalt planarkiv. Her finn du alle kommunale planar, både dei som er under arbeid, vedtatte og utgåtte planar. For å sjå planar for Radøy, må du først velja eigarkommune. Deretter kan du trykka søk, eller avgrensa søket ytterlegare ved å nytta dei andre felta.

Sjå også oversikt over planar under arbeid.
Levera høyringsuttale.

Web levert av CustomPublish