Helsestasjon

Manger Helsestasjon held til i Helsehuset, Radøyvegen 1621B.

Helsestasjonen tilbyr følgjande tenester:
Helsestasjonstenester: Heimebesøk etter fødsel, jevnlige kontrollar dei første 24 månadene, barnekontrollar med lege, vaksinering og prevensjonsrettleiing .
Vi har barnekontroll med lege kvar torsdag.Tid til familierettleing vert prioritert.

Tinging av time

Skulehelsetenester: Vaksinasjon, helsekontrollar, enkeltsamtaler med elevar og oppfølging av elevar med ulike behov.

Helsesøster har faste kontordagar på barneskulane og i ungdomskulen.

Deltek i helseteam i skulane og i barnehagar.

Helsesøster deltar i undervisning på skulane.

Avdelinga helsestasjon ligg under eininga Helsehuset, som er ein del av sektor helse og omsorg. Leiar for avdelinga er Kjersti R Marøy, og einingsleiar er Bente Bø Taule.

Web levert av CustomPublish