Fysioterapi

NYTT FRÅ JANUAR 2017!

Sjukdomslista ved behandling hjå fysioterapeut er fjerna frå januar 2017.

Det vil sei at kun born under 16 år og personar som har godkjent yrkeskade, har rett på gratis behandling.   

Når det gjeld betaling avtalar du dette med fysioterapauten din. Betalingsautomat finn du i 2.etg på legekontoret.

05. januar 2017 Les meir

Fysioterapitenesta

Radøy kommune har 3 fysioterapeutar og ein turnuskandidat, pluss 2 private fysioterapiinstitutt som har avtale med kommunen.

Fysioterapautane driv helsefremjande og førebyggjande arbeid, i kombinasjon med behandling og re/habilitering av pasientar. individuelt eller i grupper.

Fysioterapautene i Radøy kan treffast følgjande stader:

Radøy fysioterapi:

Avd. Helsehuset på Manger

Alle Kvardager frå 0800-1500:

Kommunefysioterapeut Mona Netland Øftshus, Tlf: 56349099

Kommunefysioterapeut Kaja Hopland Reinkjøp, Tlf: 5634 9099 /47484053

 

Avd Velferdsenteret på Manger.

Alle kvardager frå kl 08.30 -14.45, utenom onsdag:

Kommunefysioterapeut Anne Marie Horpestad Stang tlf 56349198 /95036416

 

Private institutt i Radøy:

Bøvågen fysioterapi i Bøvågen Senter, fysioterapeut Øyvind Mellingen

Tlf: 56374399

 

Trim trening og terapi i Manger senter,

Her er med anna 2 Manuellterapeutar

www.trimtrening.no

 

For generell informasjon om fysioterapi og manuellterapi sjå:

www.fysio.no

28. november 2013 Les meir om fysioterapitenesta
Web levert av CustomPublish