Kartlegging av folkehelsa

Radøy kommune har inngått partnarskap for folkehelse. Formålet med partnarskap for folkehelse er å bidra til eit meir systematisk og heilskapeleg lokalt folkehelsearbeid. Samhandlinga mellom styresmakter og blant anna arbeidsliv, skule og frivillige organisasjonar skal styrkast.

Radøy kommune gjennomførte i 2012/2013 ei kartlegging av folkehelsa.

Web levert av CustomPublish