Arealplan

arealplan[1]

Arealplan i Radøy kommune

Arealplanavdelinga handsamar kommunale arealplanar, private reguleringsplanar, delingssaker og dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.

29. november 2013 Les meir
KDP Bø kartbilde utsnitt

Oppstart av arbeid med kommunedelplan for Bø

Kommunestyret vedtok 3. mars 2016 oppstart av arbeid med kommunedelplan for Bø. Oppstartsvarsel og framlegg til planprogram vert lagt ut for høyring og offentleg ettersyn med merknadsfrist 1. mai 2016.

14. mars 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish