Aktuell informasjon

Velkommen til nytt skuleår!

Velkommen til første skuledag på Sæbø skule!

 

Vi ønskjer både elevar og føresette velkommen til eit nytt skuleår på Sæbø skule, og spesielt velkommen til nye elevar!

Dette skuleåret byrjar det 14 elevar i 1. klasse.

Første skuledag er torsdag 17. august

 • 2. -7. klasse byrjar til vanleg tid kl. 08.00
 • 1. klasse byrjar kl. 08.30 – oppmøte i klasserommet (same som førskuledagen)

Organiseringa av veka vert lik som sist skuleår:

 1. – 4. trinn:
 • 08:00 - 12:30 tysdag og torsdag
 • 08:00 -30:30 måndag og onsdag
 • 08:00 -12:15 fredag

5. – 7. trinn:

 • 08:00 - 13:30 måndag til torsdag
 • 08:00 -12:15 fredag

SFO (skulefritidsordninga)

SFO opnar 07:30 kvar dag, og har ope kvar skuledag frå skuleslutt til 16:30.

SFO er open frå og med 1. august.

SFO-Leiar Marit Rækstrand Dal

Mobiltelefon SFO: 909 91933

 

Personalet skuleåret 2017/2018

Rektor: Trine Merete Jansen

Avdelingsleiar 1. – 4. : Kari Mette Ulvatn Bø

Avdelingsleiar 5. – 7. : Marit Hornnes

Kontaktlærarar:

 1. trinn - Ruth Haugland
 2. trinn - Randi Herstad Børtveit
 3. trinn - Kari Mette Ulvatn Bø
 4. trinn - Gunn-Marit Røssland
 5. trinn - Helene  Fjermestad
 6. trinn - Jon Vidar Sakseide
 7. trinn - Marit Hornnes

Faglærarar og fagarbeidarar:

Mari Mongstad, Jostein Dale, Elin Hjønnevåg, Helena Nordbakk, Ingunn Færø Valdersnes, Kristine Hermansen Moum, Thor Inge Lone,  Marit Rækstrand Dal, Bjørg Lilletvedt, Ina Jeanette Sævdal, Marie Henriksbø, Eli Blomvågnes, May-Britt H. Tjore

Kontor : Jorunn Krossøy

Kontaktinformasjon:

Epost: post.sabo.skule@radoy.kommune.no

Tlf: 56 34 98 00

Rektor mobil:                                         977 78 017

Avdelingsleiar 1. – 4. trinn mobil :         909 68 876

Avdelingsleiar 5. – 7. trinn mobil :         945 30 114

Mobiltelefon SFO:                                   909 91 933

 

Vi ser fram mot eit nytt skuleår og godt samarbeid vidare!

Med vennleg helsing 

Leiinga ved Sæbø skule                                                      

 

 

 

 

05. juli 2017 Les meir

Aktuell informasjon

Her finn du ordensreglane for Sæbø skule: 
Ordensreglar vedtekne i SU_SMU_2016_03_10.pdf

 

Her finn du plan for sosial kompetanse: 
Plan sosial kompetanse_vedtak_2016_09_21.pdf

 

26. september 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish