Akademisk

Akademisk arbeidskraft i kommunane

Høg kompetanse og sterke fagmiljø løyser viktige samfunnsoppdrag. KS og Akademikerne har lag eit hefte for å synliggjere behovet for og bruk av høg akademisk arbeidskraft for å løyse kommunale oppgåver. Les heftet her

Web levert av CustomPublish