7. trinn

Det er 11 elevar i 7.trinn.

Jon Vidar Sakseide er kontaktlærar.

Thor Inge Lone er Miljøveiledar/timelærar.

Marit Hornnes er timelærer.


Vekeplan: 7. trinn veke 43.pdf

Øve på glosar? Prøv Quizlet... 

 

Årsplaner:

Web levert av CustomPublish