5. trinn

Det er 16 elevar i 5.trinn.

Helene Fjermestad er kontaktlærar.

Mari Mongstad er faglærar.

May-Britt Tjore Hermansen er fagarbeidar.

Vekeplan: Vekeplan ligger på Vekeplan 19 og 20 - 5. trinn.pdf

 

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish