5. trinn

Det er 15 elevar i 5.trinn.

Gunn-Marit Røssland er kontaktlærar.

Bjørg Lilletvedt er fagarbeidar

Vekeplan: 5. trinn - veke 38.pdf

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish