5. trinn

Det er 16 elevar i 5.trinn.

Helene Fjermestad er kontaktlærar.

Mari Mongstad er faglærar.

May-Britt Tjore Hermansen er fagarbeidar.

Vekeplan: Vekeplan 3 - 5. trinn.pdf

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish