4. trinn

Det er 16 elevar i 4.trinn.

Gunn-Marit Røssland er kontaktlærar.

Jostein Dale er faglærar.

Jeanette Hammer er Lærling.

Vekeplan: 4. trinn.pdf

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish