3. trinn

 Det er 15 elevar i 3.trinn.

Kari Mette Ulvatn Bø er kontaktlærar. 

Helena Nordbakk er faglærar

Ina Jeanette Vågenes Sævdal er Fagarbeidar

Ingunn Færø Valdersnes er Spesialpedagog

Vekeplan: 3, trinn.pdf

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish