1. trinn

Det er 12 elevar i 1.klasse

Kontaktlærar er Britt Halldis Hustig

Fredrik Bjørklund er Lærling

Vekeplan: 1.trinn veke 37.pdf

Årsplanar:

Web levert av CustomPublish